Följ Preem

Preem kommenterar Statoils import av Europadiesel

Nyhet   •   Jun 08, 2012 10:12 CEST

Svensk miljöklass 1 diesel är bättre för miljö och hälsa. MK1-diesel är en bättre diesel än Europadieseln och Statoils påstående att en Europadiesel uppvisar ”miljöfördelar” jämfört svensk miljöklass 1 diesel (MK1) är felaktigt. 

2010 utredde Trafikverket skillnaderna mellan Europadiesel och MK1 varvid det bekräftades att MK1 innehåller färre hälsoskadliga aromater och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) vilket ger MK1 lägre emissioner av partiklar.
 
Utsläpp av mutagena PAH ökar med 20-45 procent med Europadiesel jämfört med MK1.  Partikelemissionen är cirka 30 procent lägre med svensk MK1 jämfört med Europadiesel. Höga partikelnivåer i inandningsluften kan ge upphov till luftvägssjukdomar och astma. Studier visar också att långvarig exponering för avgaspartiklar ökar risken för dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Avgaserna från Europadiesel har en klart högre mutagen och cancerframkallande effekt än vid körning på MK1-diesel.  
 
Fram till hösten 2012 utreder Trafikverket skatteskillnaden mellan Europadiesel och MK1. De rapporter som Trafikverket hittills presenterat visar att uppgifterna från 2010 är fortsatt högaktuella. Sverige har därför ingen anledning att återinföra Europadiesel med sämre kvalitet än MK1.

Dieseln blir inte billigare bara för att den är av sämre kvalitet
Skatteskillnaden mellan MK1 och Europadieseln är inget styrmedel som snedvrider konkurrensen. MK1-dieseln har en skatterabatt som motiveras av den högre produktionskostnad som uppstår när man gör en renare diesel. Skatterabatten gör det möjligt att sälja MK1 till konkurrenskraftigt pris vid pump.

Ett avskaffande av skattskillnaden skulle inte bidra till ett lägre pris för konsument. Om den utredning som Trafikverket idag leder skulle komma fram till att skatteskillnaden inte är berättigad, skulle det med hög sannolikhet innebära att skatten på MK1 höjs till samma nivå som för Europadiesel. Det skulle inte leda till billigare diesel för konsumenten, utan bara till att incitamenten för att producera MK1 försvinner då kostnaderna/beskattningen ökar.

Dieselbrist?
Preem ser i dagsläget inte några tecken på att vi skulle stå inför en eventuell dieselbrist i Sverige. Konsumtionen av diesel har under 2012 minskat något i jämförelse med 2011. Men det stämmer att efterfrågan på diesel och fossila drivmedel ökar. Preem har valt att möta en förväntat ökad efterfrågan genom att öka andelen förnybara råvaror i dieseln.

Genom att producera Preem ACP Evolution Diesel, med ca 30 % förnybara råvaror som minskar utsläppen av växthusgaser med 25 %, så kan Preem både möta upp en ökande efterfrågan samtidigt som vi tillgodoser marknaden med en väsentligt mer miljöanpassad drivmedelsprodukt än Europadiesel.

Vi hoppas att våra konkurrenter tar efter vår modell att utveckla drivmedel mot mer förnybart istället för att förorda en övergång till en sämre fossil kvalitet med lägre förnybart innehåll.
 
Sverige ska ha både bättre fordon och bättre drivmedel

På Preem anser vi att både transportindustrin och drivmedelsindustrin måste utveckla bättre produkter. Det går inte att luta sig tillbaka och vänta sig att bättre fordon, tankade med sämre drivmedel, ska räcka för att vi ska uppnå svenska miljömål och minska utsläppen från transporter.

Läs gärna mer om vår nya Evolution Diesel som, efter bara ett år på marknaden, utvecklats för ännu mindre utsläpp och ännu större andel förnybara komponenter.
 
http://evolution.preem.se  eller ta del av tidigare utredningar om MK1 jämfört europadiesel => klicka här


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://preem.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.