Följ Preem

​Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2018 10:50 CEST

Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till att öka den inhemska produktionen av svenska hållbara biodrivmedel. Enbart en bråkdel av den potential som finns för användning av svensk råvara till biodrivmedel nyttjas idag. Genom att skapa rätt förutsättningar skulle innovation och industriell utveckling inom svenska biodrivmedelsbranschen kunna ske. Det visar en ny rapport från Sweco. 

Sweco har gjort en bedömning av förutsättningarna för att de politiska klimatmålen inom transportsektorn nås utifrån dagens politiska styrmedel. Enligt rapporten bedömer Sweco att det finns hinder för att flera av de uppsatta målen uppnås.

Sweco föreslår ett omtag för styrmedel gällande biodrivmedel och föreslår att en utredning om hur den inhemska produktionen kan öka tillsätts. I rapporten står att ”Utredningen skulle med fördel kunna likna den nyligen aviserade utredningen om svensk biogas framtid. Utredningen bör se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra samt ge förslag på specifika styrmedel som skulle kunna skapa innovation och industriell utveckling.”

– Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i svenska hållbara råvaror från skogs- och lantbruk. Vi behöver en politik som stimulerar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Läs hela rapporten från Sweco:
"Mål och styrmedel inom transportsektorn – Effekter på Biodrivmedelsutvecklingen”

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01, press@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem, 070 450 12 22
Lantmännens pressjour, 010 556 88 00, press@lantmannen.com
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen, 070 602 87 80

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://preem.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.